Background

EYS

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlenen çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda Egesim,

 • Sürekli gözden geçirme, etkin risk yönetimi ve sürekli iyileştirme ile tüm süreçlerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı,
 • Toplam kalite yaklaşımını uygulamayı ve şirket performans ve verimliliğini artırmayı,
 • Kalite kültürü, bağlılık, bütünlük, takım ruhu, sürekli iyileştirme gibi iş değerleri ile süreç bazlı ve risk odaklı düşünme ve hedeflerle yönetimi teşvik etmeyi,
 • Çevreye saygılı ve çevrenin korunmasına duyarlı olmayı,
 • Süreç girdilerimizin etkin kullanımını sağlayarak, çıktılar sonucu oluşan atıklarımızda azaltmayı, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanlarını uygulamayı,
 • Doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak yeni nesillere aktarmayı, çalışma ortamının ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak sıfır kaza ilkesi ile çalışmayı,
 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ziyaretçilerimizin güvenlik ve emniyetini sağlayacak güvenli ve sağlıklı iş süreçleri aracılığıyla ilgili risk ve tehditlerin ortaya çıkma olasılığını yok etmeyi,
 • Çalışanlarımızın aktif olarak EYS’de yer almaya teşvik etmek ve onlar için açık bir iletişim ortamı sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın eğitim ve refah seviyesini yükseltmeyi, gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını düzenlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Kapsam dahilindeki ulusal ve uluslararası standart, mevzuat gereklilikleri ve imzalı anlaşmalara uymayı,
 • Şeffaflık ve ortak bilgelik ile paydaş ilişkilerini yönetmeyi, müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı, tedarikçilerimizi destekleme ve geliştirmeyi,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularının Egesim için her düzeyde ortak bir sorumluluk olduğuna ve yükleniciler ile tedarikçilerin Egesim standartlarına uygun hareket etmek zorunda olduğunu,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin uygulanması, geliştirilmesi ve performansının artırılması için sürekli iyileştirmesinin yapılarak etkinliğinin sağlanmasını, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini taahhüt eder.